• Zwroty

PROCEDURA ZWROTU:

(z dopiskiem: "Zwrot")

W ciągu 14 dni otrzymasz zwrot należności w ten sam sposób w jaki dokonano płatności.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
W przypadku płatności za pobraniem i przelewu zwykłego należność zwracana jest na konto bankowe wskazane w formularzu zwrotu.

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów, gdy przedmiotem zamówienia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą. Konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je z należytą starannością.

Jeśli zwracany towar będzie uszkodzony lub będą na nim ślady użytkowania wykraczające poza zakres zwykłego sprawdzenia towaru (np. zabrudzona lub częściowo odklejona odbojnica, pogięta, odklejona nakładka lub mata, uszkodzona taśma, liner z klejem spowodowana odwrotnym zwinięciem lub zwinięciem na zbyt małą średnicę niż te, które stosuje się w procesie produkcji i pakowania, itd.), wtedy przedsiębiorcy przysługuje odszkodowanie.

W przypadku odstąpienia od umowy do 14 dni i zwrotu towaru – konsument ponosi opłatę za przesyłkę zwrotną do sprzedającego. Sprzedający zwraca koszt przesyłki w pierwszą stronę w wysokości równej najtańszej przesyłce w ofercie.

W przypadku nieodebrania przesyłki opłaconej koszt powrotu pokrywa kupujący zgodnie z obowiązującym cennikiem przewoźnika.

W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej koszt przesyłki w obie strony pokrywa kupujący zgodnie z obowiązującym cennikiem przewoźnika.

W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej, poprzedzone odstąpieniem od umowy, kupujący pokrywa koszt powrotu przesyłki zgodnie z obowiązującym cennikiem przewoźnika.